خانه / داستان های کوتاه

داستان های کوتاه

داستانک های شهر – قصه هفدهم

rose

و سرانجام پس از وقفه ای طولانی، دوباره با داستانک های شهر در خدمت شما هستیم! قصه ی هفدهم از مجموعه داستانک های شهر را می توانید در ادامه ی این مطلب بخوانید. لطفاً نظرات خود را پیرامون این داستان کوتاه زیر همین پست برای ما بنویسید و حتی الامکان اسمی برای این داستانک انتخاب کنید. نویسنده: Leon Wolf   …

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه شانزدهم

گور

قصه ی شانزدهم از مجموعه داستانک های شهر را می توانید در ادامه ی این مطلب بخوانید. لطفاً نظرات خود را پیرامون این داستان کوتاه زیر همین پست برای ما بنویسید و اسمی برای این داستانک انتخاب کنید. نویسنده: سامان کتال     1+ سامان کتالیه عاشق که واسه رسیدن به هدفش، هر وسیله ای رو توجیه میکنه! the-city.ir

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه پانزدهم

blood-in-

  قصه ی پانزدهم از مجموعه داستانک های شهر را می توانید در ادامه ی این مطلب بخوانید.  لطفاً نظرات خود را زیر همین پست برای ما بنویسید و اسمی برای این داستانک انتخاب کنید.     نویسنده: Leon Wolf         2+ سامان کتالیه عاشق که واسه رسیدن به هدفش، هر وسیله ای رو توجیه میکنه! the-city.ir

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی چهاردهم

سپارو

قصه ی چهاردهم از مجموعه داستانک های شهر را می توانید در ادامه ی این مطلب بخوانید.  لطفاً نظرات خود را زیر همین پست برای ما بنویسید و اسمی برای این داستانک انتخاب کنید.     نویسنده: بامداد باستانی         1+ سامان کتالیه عاشق که واسه رسیدن به هدفش، هر وسیله ای رو توجیه میکنه! the-city.ir

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی سیزدهم

cannibal

قصه ی شماره سیزده از مجموعه داستانک های شهر را می توانید در ادامه ی این مطلب بخوانید. این داستان مناسب سنین زیر پانزده سال نیست! لطفاً نظرات خود را زیر همین پست برای ما بنویسید.     نویسنده: Leon Wolf         2+ سامان کتالیه عاشق که واسه رسیدن به هدفش، هر وسیله ای رو توجیه میکنه! …

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی دوازدهم

bathout

قصه ی شماره دوازده از مجموعه داستانک های شهر را در ادامه ی این مطلب بخوانید. لطفاً نظرات خود را زیر همین پست برای ما بنویسید؛ نظرات شما برای ما بسیار مهم است!       نویسنده: سامان کتال تصویرگر: پارسا زارعی     2+ سامان کتالیه عاشق که واسه رسیدن به هدفش، هر وسیله ای رو توجیه میکنه! the-city.ir

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه یازدهم

خوک

یازدهمین قصه از مجموعه داستانک های شهر را در ادامه ی این مطلب بخوانید. لطفاً نظرات خود را حتماً زیر همین پست برای ما بنویسید؛ چرا که نظرات شما برای ما بسیار مهم است!       نویسنده: سامان کتال     3+ سامان کتالیه عاشق که واسه رسیدن به هدفش، هر وسیله ای رو توجیه میکنه! the-city.ir

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب “برای شکوه و افتخار”

برای غرور و افتخار

و باز هم ارائه ای متفاوت و جذاب از نشریه ی شهر! داستانی زیبا از یک نویسنده ی مستعد ایرانی! “برای شکوه و افتخار” نوشته ی خانم پردیس تیموری مهر را در ادامه ی مطلب دانلود کنید.               6+ سامان کتالیه عاشق که واسه رسیدن به هدفش، هر وسیله ای رو توجیه میکنه! the-city.ir

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی دهم

mirror

دهمین قصه از مجموعه داستانک های شهر را در ادامه ی این مطلب بخوانید. لطفاً نظرات خود را حتماً زیر همین پست برای ما بنویسید.       نویسنده: سامان کتال طراحی کاور: پارسا زارعی       0 سامان کتال یه عاشق که واسه رسیدن به هدفش، هر وسیله ای رو توجیه میکنه! the-city.ir

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی نهم

baby unborn

نهمین قصه از سری “داستانک های شهر” با طراحی کاور اختصاصی منتشر شد! این داستان جذاب و متحیر کننده را بخوانید و لذت ببرید. انتخاب اسم داستان با شماست! لطفاً نظرات خود را حتماً زیر همین پست برای ما بنویسید. شما را به خواندن داستانک شماره نُه دعوت می کنم. اسم انتخابی خود را برای این داستان، کامنت کنید.   …

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی هشتم

SELFK

هشتمین قصه از سری “داستانک های شهر” هم منتشر شد! توجه: این داستانک، ادامه ی داستانک قبلی (سه قسمتی) است. اگر هنوز داستانک قبلی را نخوانده اید، اینجا کلیک کنید.  لطفاً نظرات خود را حتماً زیر همین پست برای ما بنویسید. شما را به خواندن داستانک شماره ی هشت دعوت می کنم.   نویسنده: سامان کتال تصویرگر: پارسا زارعی   …

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی هفتم

high

هفتمین قصه از سری “داستانک های شهر” منتشر شد! توجه: این داستانک، ادامه ی داستانک قبلی است. اگر هنوز داستانک قبلی را نخوانده اید، اینجا کلیک کنید.   انتخاب اسم داستان با شماست! لطفاً نظرات خود را حتماً زیر همین پست برای ما بنویسید. شما را به خواندن داستانک شماره ی هفت دعوت می کنم.   نویسنده: سامان کتال تصویرگر: …

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی ششم

High Above

ششمین قصه از سری “داستانک های شهر” این بار هم به همراه کاور اختصاصی منتشر شد! این داستانک جذاب را بخوانید و لذت ببرید.  انتخاب اسم داستان با شماست! لطفاً نظرات خود را حتماً زیر همین پست برای ما بنویسید. شما را به خواندن داستانک شماره ی شش دعوت می کنم. توجه: این داستان، سه قسمتی و ادامه دار است. …

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی پنجم

بدتر از بد

پنجمین قصه از سری “داستانک های شهر” به همراه کاور اختصاصی منتشر شد! این داستانک جذاب را بخوانید و لذت ببرید.  انتخاب اسم داستان با شماست! لطفاً نظرات خود را حتماً زیر همین پست برای ما بنویسید. شما را به خواندن داستانک شماره ی پنج دعوت می کنم. اسم انتخابی خود را برای این داستان، کامنت کنید.       …

بیشتر بخوانید »

داستانک های شهر – قصه ی چهارم

کاور طراحی نشریه شهر 1

چهارمین قصه از سری “داستانک های شهر” با طراحی کاور اختصاصی منتشر شد! این داستان جذاب و متحیر کننده را بخوانید و لذت ببرید.  انتخاب اسم داستان با شماست! لطفاً نظرات خود را حتماً زیر همین پست برای ما بنویسید. شما را به خواندن داستانک چهارم دعوت می کنم. اسم انتخابی خود را برای این داستان، کامنت کنید.     …

بیشتر بخوانید »